Blog: 7 ideja za efikasnije upravljanje vremenom

U sklopu današnjeg zapisa naveo sam 7 ideja za efikasnije upravljanje vremenom. Njihovom primenom možeš povećati efikasnost u obavljanju svojih svakodnevnih aktivnosti.

1. U periodu od dve nedelje (neka to budu prosečne dve nedelje, bez praznika) na svakih pola sata zabeleži kojom se aktivnošću u tom datom trenutku baviš (i preko vikenda)! Ova vežba ti omogućava da konstatuješ gde nepotrebno gubiš najviše vremena i da koristeći to saznanje umnogostručiš svoju efikasnost u narednom periodu.

2. Aktivnosti za svaki dan isplaniraj još prethodne večeri. Nikad nemoj da legneš tako da nisi isplanirao šta ćeš raditi narednog dana – obaveze, prioritete, kritične tačke. Na taj način ćeš i svoju podsvest angažovati da se tokom noći podesi na rešavanje zadataka koji te čekaju narednog dana, što veoma pozitivno utiče na efikasnost.

3. Dan nemoj započinjati rešavanjem sitnih obaveza, već na početku dana kreni odmah da radiš na rešavanju najvažnijih zadataka.

Pravilo je sledeće: Ako počinješ da radiš na velikim zadacima, imaćeš vremena i za male, međutim, ako prvo kreneš da rešavaš male, nikada nećeš stići do onih velikih.

 

 

4. Ako imaš običaj da kasniš, pomeri svoj sat za 5- 10 minuta unapred. Onima koji imaju problema sa stalnim kašnjenjem, ovaj metod može pomoći u izvesnoj meri, pod uslovom da se ne prebace na to novo računanje vremena.

5. Ne budi perfekcionista, 80% je dovoljno! Lepo je truditi se da sve uradimo perfektno ali u praksi to ne funkcioniše najbolje jer je vreme kao resurs ograničeno. Zadatke ne treba obaviti idealno, već optimalno.

Napomena: ovo pravilo se odnosi na one stvari koje su u najvećoj meri subjektivne i koje se ne mogu opisati egzaktnim parametrima, brojevima. Podrazumeva se da, na primer, izgradnju jednog mosta nije dovoljno završiti do 80%, to svakako treba uraditi 100%- no.

6. Ako je teško krenuti od početka, kreni od sredine. Piscima se često savetuje da pisanje knjige ne započinju od naslova i uvodnog dela, već od onog poglavlja koje je najlakše napisati. Ovo može dobro da funkcioniše i u na drugim poljima.

Imaj u vidu: uvek je najteže početi!

7. Najkreativnije zadatke rešavaj u ono vreme kada si najaktivniji.

Postoje ljudi koji su poput slavuja: ujutro, čim se probude puni su energije, tokom prepodneva su aktivni a uveče su već umorni i rano legnu da spavaju. Sove pak ujutro ustaju teže, rano popodne počinju da budu aktivnije i sklone su da ostanu budne do kasno uveče, kada su i najaktivnije.

Prepoznaj kojoj kategoriji ti pripadaš i primeni to u svom poslu.