Blog: 7 principa za formiranje efikasne dugoročne strategije investiranja

Bez obzira na to da li se investiranjem baviš već duže vreme ili si tek krenuo tim putem, principi koje sam naveo u ovom tekstu mogu ti biti od koristi da poboljšaš svoju dugoročnu strategiju ulaganja.

 

1. Investiraj u ono u šta se razumeš

Nikad nemoj investirati u nešto u šta se ne razumeš. Ako nisi upoznat sa karakteristikama određenog investicionog instrumenta, na osnovu čega ćeš donositi svoje odluke?

Pre nego što kreneš da ulažeš svoj novac u bilo šta, neophodno je da se upoznaš sa načinom funkcionisanja datog proizvoda i naučiš kako se pronalaze najbolje situacije za otvaranje i zatvaranje pozicija.

Ulaganje novca bilo gde, bez odgovarajuće pripreme je skoro isto kao i pokušaj realizacije dobitka u kazinu.

 

2. Investiraj što pre možeš

Što ti je novac duže investiran, možeš ostvariti veće prinose. Strpljenje je ključ za uspešnu dugoročnu investicionu strategiju.

Ako si u prilici, kreni sa investiranjem već u ranim dvadesetim. Istina je da ćeš možda tek decenijama kasnije uživati u plodovima toga, ali ćeš time sebi obezbediti sigurnu finansijsku budućnost.

 

3. Cashflow menadžment

Važan elemenat dugoročne investicione strategije je i upravljanje novčanim tokovima. Treba se truditi da svakog meseca uvećamo svoj kapital za određeni iznos. U onim mesecima kada će prinosi naših investicija biti manji od očekivanih,  svoj kapital možemo uvećavati putem štednje.

Drugim rečima, ako od svoje plate ili prihoda iz svog biznisa možeš odvojiti određeni iznos na mesečnom nivou, uplaćuj ga redovno na investicioni račun, jer ćeš time dodatno ubrzati proces stvaranja kapitala, koji će biti dovoljno velik da bi ti obezbedio pasivne prihode od kojih možeš da živiš i bez dodatnih aktivnosti.

 

 

4. Isključi emocije

Ako dozvoliš svojim emocijama da dominantno utiču na tvoje odluke, bićeš u nevolji. Budi otvoren i svoje odluke donosi hladne glave, nemoj dozvoliti da to radiš pod uticajem emocija. Što više budeš uspeo da isključiš emocije, utoliko ćeš donositi utemeljenije i bolje odluke.

Ovo je pogotovo važno u trenutku kada tvoje investicije ne rade najbolje. Loše tempirano izvlačenje novca, vođeno strahom od pada, može pokvariti ukupan rezultat tvoje strategije. Odluke uvek treba donositi na osnovu razuma, a ne svojih emocija!

 

5. Odvoji investicije od rezervi gotovine

Jedan od najvećih rizika za tvoju investiciju je ako ti zatreba novac u pogrešno vreme. Takođe, možeš izgubiti nekoliko godina prinosa, ako si svoj novac povukao iz investicije u pogrešnom momentu. Zbog toga je veoma važno da svojim novčanim rezervama upravljaš odvojeno.

Uvek imaj dovoljno rezervi gotovine za slučaj da moraš da pokriješ neki neočekivani izdatak.  Time ćeš smanjiti verovatnoću da u nekom momentu moraš posegnuti za svojom investicijom. Ako eliminišeš ovaj rizik, već si učinio mnogo za dobre rezultate svojih ulaganja.

 

6. Diversifikuj

Nema većeg rizika od ulaganja sopstvenog novca u samo jednu ili dve vrste investicionih instrumenata. Ako kupiš jednu skupu nekretninu i ne možeš da je iznajmiš, tvoj novac će stajati u njoj. Ako sav svoj kapital plasiraš u akcije jedne kompanije, sav kapital će ti biti izložen cenovnim kretanjima akcija te jedne jedine kompanije.

Diversifikacija je ključna za izgradnju dugoročno profitabilnog portfolija. Ukoliko svoj novac plasiraš u više različitih instrumenata, kapital će ti biti u manjoj meri izložen negativnom dejstvu onih ulaganja koja neće zadovoljiti tvoja očekivanja u narednom periodu. Istina je da u određenim situacijama zbog diversifikacije možeš ostvariti slabiji učinak u pogledu prinosa ali ćeš zauzvrat imati i manji rizik.

 

7. Svojim portfoliom upravljaj proaktivno

Povremeno vredi redizajnirati svoj portfolio i preraspodeliti novac u druge investicije kako bismo postigli maksimalne prinose. To ne znači da svakodnevno treba razmišljati o tome iz koje investicije vredi povući novac i gde bi ga posle vredelo plasirati.

Međutim, na svakih godinu- dve dana ima smisla sagledati aktuelne trendove i razmotriti eventuelnu alokaciju kapitala. Periodična fina podešavanja diverzifikovanog portfolija mogu doprineti boljem učinku naših investicija.

 

Berzanski master kurs kreće 22. maja 2022!  

Za prijavu i ostale detalje klikni OVDE >>>