Blog: Berze i berzanski proizvodi

Finansijsko tržište ili berza označava regulisano tržište na kom se odvija kupoprodaja  različitih berzanskih proizvoda (na pr. akcija, deviza, poljoprivrednih proizvoda i raznih derivata). U današnje vreme razvijena finansijska tržišta, tj. berze, predstavljaju motor razvoja privrede.

Izraz finansijsko tržište je zbirni pojam, s obzirom da postoji više različitih berzi na kojima važe donekle različita pravila.

Pogledajmo redom koja su to glavna finansijska tržišta:

 

Tržište akcija

Tržišta akcija se nazivaju i srcem kapitalističke tržišne ekonomije, jer imaju veoma važnu ulogu u ekonomiji razvijenih zemalja. Zato trgovanje akcijama predstavlja jednu od najpoznatijih formi berzanskog trgovanja.

Ova tržišta nam pružaju mogućnost da stičemo suvlasničke udele u kompanijama čije su akcije zavedene na nekoj od berzi. Putem javnog trgovanja možemo ostvariti zaradu u na kursnoj razlici ili od dividende.

 

Tržište obveznica

Jednostavno rečeno obveznicama zovemo pozajmicu koju investitor daje jednoj državi ili kompaniji, eventualno lokalnoj samoupravi, na unapred određen period u zamenu za unapred dogovorenu kamatu. Najtraženije su državne obveznice, od kojih postoji više različitih vrsta ali je najznačajnije segmentiranje po vremenu dospeća.

Veliki investitori pažljivo prate kretanje prinosa dugoročnih (10-godišnjih, 30-godišnjih) državnih obveznica. Čim njihovi prinosi postanu dovoljno privlačni, deo svog kapitala iz akcija preusmeravaju na tržište obveznica.

 

FOREX, tj. devizno tržište

Forex je kao međunarodno devizno tržište najveće finansijsko tržište, sa dnevnim obimom trgovanja koji nadmašuje 5.000 milijardi dolara. Na ovom tržištu se trguje valutama mnogih zemalja. Trguje se putem ukrštenih kurseva dve različite valute.

Ako na primer primetimo da je kurs EUR/USD sa 1,1000 povećan na 1,3000, to znači da je ranije za 1 evro trebalo platiti 1,1 dolar, a sada nakon promene kursa, 1 evro možemo kupiti za 1,3 dolara. Drugim rečima, evro je ojačao, a dolar je oslabio u međusobnom odnosu te dve valute.

 

 

Tržište robe i sirovina

Na ovim tržištima se pre svega trguje raznim poljoprivrednim proizvodima kao što su žito, kukuruz, šećer, kafa…odnosno plemenitim metalima (na pr. zlato, srebro), kao i zemnim gasom, naftom itd. U najvećem broju slučajeva ovim proizvodima je moguće trgovati u vidu takozvanih termiskih kontrakata ili CFD- ova.

 

Tržište derivativnih proizvoda

Tržište derivata u samom nazivu upućuje na njegovu prirodu. Derivati su izvedeni finansijski instrumenti čiji učinak, tj. kursna kretanja, zavise od učinka osnovnog proizvoda iz kog su izvedeni. Najpoznatiji su derivati akcija, indeksa, nafte, zlata itd.

Većina berzanskih trgovaca sa derivatima se susreće u vidu CFD- ova, koji pružaju jednostavan i relativno jeftin način savremenog online trgovanja. Na primer, ukoliko neko želi da špekuliše na cenovni pomak najvećih američkih akcija, to može postigne trgujući CFD-ovima američkih akcija.

 

Primarno i sekundarno tržište

Na primarnom tržištu se pojavljuju novoemitovane hartije od vrednosti, odnosno tu se sprovodi primarna emisija.

Tek emitovane akcija u vidu inicijalnih javnih ponuda (IPO) dostupne su ivestitorima na ovom tržištu. Primarno tržište je izuzetno važno za savremena tržišta kapitala, jer kompanije putem njega mogu da dođu do svežeg kapitala.

Sekundarno tržište je sama berza, na kojoj berzanski investitori i trgovci svakodnevno kupuju- prodaju hartije. Dakle, sekundarno tržište je ono, na kom se u nekoj formi odvija berzansko trgovanje.

 

Osnovni kurs o trgovanju na berzi kreće 28- 29. marta 2020.

Za ostale detalje i prijavu klikni ovde >>>