Blog: Diversifikacija, kao način smanjenja rizika finansijskih ulaganja

Diversifikacija je jedan od najvažnijih principa na polju investiranja, ali mnogi nisu upoznati sa njegovim značenjem. Kao i u drugim oblastima života, tokom izgradnje kapitala treba težiti smanjenju rizika. Iz ovog teksta možeš saznati kako se postiže da vrednost investicija raste uz najmanji stepen rizika.

Suština diversifikacije je minimalizacija gubitaka putem raspodele rizika.

U svetu investicija smatra se opšteprihvaćenim pravilom da ceo iznos namenjen za investiranje ne ulažemo u jedan instrument, već ga raspoređujemo u nekoliko manjih – i po vrsti instrumenta – različitih delova. To jest, kupujemo manji stan (nekretninu), državne obveznice, korporativne obveznice, akcije, investicione jedinice itd. Dakle, da bi smanjio rizik, svoj novac ulažeš u različite instrumente. Na taj način, ukoliko se vrednost jednog od njih smanji, to neće dovesti do smanjenja vrednosti celog investicionog portfolija, već će samo mali procenat njegove vrednosti biti izgubljen. Ovo se zove diversifikacija.

 

Zašto je važna diversifikacija ulaganja?

Diversifikacija ima za cilj smanjenje rizika ulaganja. Sve dok svoju imovinu držiš u samo jednom investicionom instrumentu, postoji šansa da ćeš usled nekog nepoželjnog događaja pretrpeti značajan gubitak.

Ekonomski procesi se stalno menjaju, pa tako i vrednost različitih investicionih instrumenata. U slučaju da svoju ušteđevinu ulažeš u različita sredstva, krah berze, požar u stanu ili bankrot određene kompanije preti samo malom delu tvog kapitala. Zato diversifikovani portfolio smanjuje stepen rizika.

 

Kako funkcioniše diversifikacija?

Najvažnije pravilo diversifikacije je da svoju ušteđevinu ulažeš u različita sredstva čija su cenovna kretanja nezavisna jedno od drugog. Drugim rečima, pad cene jedne kategorije ne povlači za sobom cenu ostalih.

 

 

Koje su glavne vrste investicija?

Obveznice

Državne obveznice su jedan od najjednostavnijih i najmanje rizičnih oblika ulaganja. Kada kupuješ državne hartije od vrednosti, ti zapravo „pozajmljuješ“ svoj novac državi, što znači da za svoju investiciju dobijaš državnu garanciju. Nizak rizik sa druge strane omogućava i niske prinose.

Korporativne obveznice se razlikuju od državnih po tome što u njihovom slučaju svoj kapital na određeno vreme „pozajmljujemo“ finansijskoj instituciji ili kompaniji, a ne državi. Rizik je ovde veći u odnosu na rizik državnih obveznica, jer jedna kompanija ili finansijska institucija može lakše doći u situaciju da postane nesolventna.

 

Aktivni i pasivni investicioni fondovi  

Prednost ovih instrumenata je u tome što kupovinom jedne investicione jedinice svoj novac ulažemo u diversifikovani portfolio. Svaki fond ulaže u desetine ili čak stotine različitih hartija od vrednosti, što doprinosi visokom stepenu diversifikacije. Nivo rizika zavisi od toga u kakva sredstva fond ulaže novac svojih klijenata (to može biti veoma raznoliko).

 

Akcije

Kupovinom akcija, stičete udeo u vlasništvu date kompanije. Ovo investiciono sredstvo omogućava veće prinose ali nosi u sebi veći rizik od prethodna dva, zato pre nego što kreneš da ulažeš u akcije, bilo bi poželjno da se edukuješ.

 

Nekretnine

Ulaganje u nekretnine spada u tzv. nelikvidne investicije. To znači da ih je teško unovčiti. Kupovina i prodaja nekretnine traje duže, pa ako nam novac treba brzo, nekretnine nisu najbolje sredstvo za ulaganje. Međutim, one su odlične za dugoročne finansijske planove. Ovu vrstu investicija prati srednji rizik. U startu zahtevaju posedovanje značajnijeg kapitala.

 

Devize

Ulaganje u strane valute spada među najzahtevnije forme ulaganja u pogledu stručnog znanja. Omogućava ostvarenje visokih prinosa, a samim tim nosi visok rizik. Ne preporučuje se početnicima.

 

Sirovine i plemeniti metali

Ulaganje u prirodne sirovine koje se koriste u različitim industrijskim sektorima moguće je putem robnih berzi. Najtraženiji proizvodi iz ove kategorije su zlato, srebro, nafta, zemni gas itd. Pored trgovine devizama, ovo je još jedna grupa investicionih instrumenata koja zahteva viši nivo znanja i iskustva.

 

Kriptovalute

Virtuelni novac je nedavno postao veoma moderan investicioni alat, zbog svojih vrtoglavih prinosa. Karakteriše ga visoka volatilnost, tj. veliki cenovni skokovi i padovi. Ovo je izuzetno rizična oblast, koja gotovo funkcioniše na nivou kockanja.

 

Zaključak

Kao i u drugim sferama života, u finansijama je posebno važno rizik držati pod kontrolom. Ušteđevinu i kapital ne vredi držati na jednom mestu: na jednom bankovnom računu ili u akcijama jedne kompanije.

Ako želiš da tvoj kapital raste na duge staze i da ti obezbedi finansijsku sigurnost, edukuj se i nauči kako da efikasno upravljaš svojim novcem.

 

Berzanski master kurs kreće 19. februara 2022. u Beogradu!  

Za prijavu i ostale detalje klikni ovde >>>