Blog: Grafikon cene zlata često pruža dobre prilike za trgovanje

Zlato spada među najomiljenije instrumente za trgovanje. Razlog tome je što grafikon cene zlata relativno često pruža dobre prilike za trgovanje na kraći rok. 

U ovom video blogu prezentovao sam korake trejda sprovedenog prethodnih dana. 

Prikazano trgovanje predstavlja jedan od stilova koje učimo u sklopu – Berzanskog master kursa.

Video se nalazi u prilogu.