Blog: Insajdersko trgovanje

Kada je reč o insajderskom trgovanju na berzi, nije na odmet odmah pojasniti da razlikujemo dozvoljen i nedozvoljen način insajderskog trgovanja. U osnovi kada se govori o insajderskom trgovanju, većina ljudi misli na nelegalanu aktivnost.

U srpskom jeziku izraz insajdersko trgovanje ima negativnu konotaciju, dok se u Americi isti taj termin podjednako koristi i za legalnu i za nelegalnu formu trgovanja.

 

Pojam ilegalnog insajderskog trgovanja

O ilegalnom insajderskom trgovanju govorimo kada se trgovanje zasniva na činjenicama ili informacijama vezanim za određenu kompaniju, koje nisu dostupne javnosti i ostalim investitorima.

Osobe koje sprovode takva nelegalna trgovanja uglavnom pribavljaju insajderske informacije od ljudi koji rade u kompaniji ili su na drugi način povezani s njom, i na bazi tih informacija kupuju ili prodaju njene akcije.

Pošto te informacije još nisu javne, trgovac putem njih ostvaruje nezakonitu prednost u odnosu na druge investitore.

 

 

Legalno insajdersko trgovanje

O legalnom insajderskom trgovanju govorimo kada osoba koja se nalazi na rukovodećem položaju u kompaniji (insajder) ili vlasnik (koji poseduje više od 5% vlasničkog udela u kompaniji, tzv. 5% owner) vrši kupovinu ili prodaju akcija. Rukovodioci i vlasnici kompanija imaju pravo za sprovođenje ovakvih transakcija ali imaju i obavezu da to prijave nadležnim regulatornim organima.

U slučaju poznatijih kompanija, kupovine/ prodaje akcija od strane kompanijinih insajdera predstavljaju događaj koji izaziva i medijsku pažnju.

Berzanske transakcije sprovedene od strane funkcionera i vlasnika kompanija (legalno insajdersko trgovanje) u Americi možemo i mi da pratimo, s obzirom da se te informacije redovno objavljuju. Na internetu postoji veliki broj web sajtova na kojima se prikazuju precizni podaci o tome, koji funkcioner, koje kompanije, koliko akcija je kupio ili prodao.

Ove informacije možemo čak iskoristiti pri donošenju odluka prilikom trgovanja na berzi. O ovom pristupu trgovanju govorimo detaljnije u sklopu našeg kursa.