Blog: Koji je značaj kamate na kamatu?

Mnogi nisu svesni kakvu moć i kakav efekat na naš kapital predstavlja kamata na kamatu.

Meni je žao što u prvoj polovini svojih 20- ih godina to nisam znao. Da sam već tada krenuo da primenjujem ovo, mogao sam mnogo ranije da se izbavim iz točka za veverice, ali bolje ikad nego nikad 🙂

Upravo je cilj ovog teksta da pomognem drugima, pogotovo onima koji su još na početku svoje karijere. Naime, što pre budeš krenuo sa sastavljanjem i sprovođenjem svog finansijskog plana, bićeš pre u mogućnosti da se oslobodiš modernog ropstva. U tu svrhu nije na odmet poznavati neke od najbitnijih pravila funkcionisanja novca.

 

Tri faktora utiču na rezultat

Tri glavna faktora utiču na to, kakav ćeš rezultat ostvariti:

–  visina početnog kapitala (sa koliko novca krećeš u čitav proces)

–  vreme sprovođenja (koliko godina ćeš ga sprovoditi)

–  prosečan prinos ili kamata koju ostvaruješ na godišnjem nivou

 

U tabeli je dat primer, gde je za početni kapital uzet iznos od 5.000 evra.

Tabela prikazuje kakvo uvećanje kapitala možemo ostvariti – koristeći moć kamate na kamatu (što znači da ostvarene godišnje prinose ne podižemo sa računa) – u periodu od 30 godina.

Razmatramo kakav rezultat možemo da ostvarimo, u zavisnosti od toga, kolike godišnje prinose umemo da realizujemo: 5%, 10%, 20%, 30% ili  50% na kapitalu.

 

 

Pa, da analiziramo malo tabelu.

Iz prve vertikalne kolone se vidi, kakav rezultat bismo ostvarili, ako bismo na početni kapital od 5.000 evra, tokom narednih 30 godina ostvarivali u proseku 5% prinosa (što se sasvim lako može ostvariti odabirom odgovarajuće investicione forme). Nakon 30 godina imali bismo 21.610 evra na računu.

U drugoj koloni se vidi da bi uz isti početni iznos ali uz nešto bolje upravljanje kapitalom i veći godišnji prinos od 10%, za 30 godina nastalo 87.247 evra.

U slučaju prosečnog godišnjeg prinosa od 20% (što uopšte nije nemoguće ostvariti) od 5.000 evra za 30 godina nastalo bi 1.186.882 evra!

U trećoj koloni koja računa sa prosečnih 30% godišnje (takođe ostvariva cifra), za 30 godina dobijamo cifru veću od 13 miliona evra!

U četvrtoj koloni se vidi da sa prosečnih 50% prinosa godišnje (postoje forme ulaganja koje i to omogućavaju) za 30 godina od početnih 5.000 evra nastalo bi skoro milijardu evra!

 

Iz priloženog se vidi kakav fascinantan rast možemo ostvariti na ovaj način. Rezultat bi naravno bio utoliko fascinantniji, što su početni kapital i godišnji prinosi veći.

Još jednom napominjem: proračuni su napravljeni sa pretpostavkom da se ostvareni godišnji prinos na kapitalu (ili godišnja kamata) ne podižu sa računa tokom 30 godina.

 

Programiranu excell tabelu za računanje kamate na kamatu možeš da download- uješ ako KLIKNEŠ OVDE >>>

 

Predlažem ti da je skineš i da se malo poigraš brojevima, upisujući različite iznose u polje „početni kapital”, a gore u poljima „godišnji prinos” umesto 5%,10%, 20%, 30%, 50% možeš upisati neke druge procente i pogledati kakav rezultat dobijaš tako.

 

NAPOMENA: Tabela ne uzima u obzir inflaciju i druge okolnosti koje mogu uticati na rezultat ali je pogodna za demonstraciju snage procesa kamate na kamatu i može da ti bude od pomoći prilikom sastavljanja sopstvenog finansijskog plana.

 

Vreme je novac

Što ranije kreneš u sprovođenje gore navedenog procesa, tim pre ćeš ostvariti cilj i „penzionisati se”!

Za ostvarivanje natprosečnih godišnjih prinosa postoje razne mogućnosti, jedna od njih je svakako i trgovanje na berzi.