Blog: Koliko vremena treba posvetiti trgovanju na berzi?

Koliko ćemo vremena posvetiti aktivnostima u vezi berzanskog trgovanja zavisi pre svega od našeg pristupa tj. tehnike trgovanja.

Postoje tehnike koje nam omogućavaju brže i intenzivnije uvećanje kapitala, ali za njihovu primenu je potrebno odvojiti relativno više vremena (3- 4 sata dnevno ili više). To su uglavnom tehnike koje se baziraj na brzim trgovanjima, i to na način da se svako trgovanje pokreće i zatvara u toku istog dana. Jedno takvo trgovanje obično traje od nekoliko sekundi do nekoliko sati.

Cilj ovog načina trgovanja je ostvarivanje zarade na manjim cenovnim pomacima, koja se po pravilu dešavaju unutar dana. U stručnoj terminologiji zovemo ga dnevno trgovanje ili “daytrading”. Njegovom primenom je moguće postići veoma intenzivno uvećanje kapitala.

Na berzi postoje i tehnike trgovanja za čiju je primenu dovoljno posvetiti oko 30 minuta dnevno. Kod ovog pristupa trgovanju, kupljene akcije (ili druge instrumente) zadržavamo od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Za realizaciju profita koristimo višednevne zamahe kursnih kretanja.

 

 

U ovom slučaju odluke o trgovanjima donosimo u poslednjih pola sata pred zatvaranjem tržišta. To znači da ukoliko ovaj pristup primenjujemo u trgovanju na američkim berzama, svoje trgovačke transakcije sprovodimo (po našem vremenu) između 21:30 i 22:00h. To znači da se ovaj način poslovanja na berzi (stručni naziv je momentum trgovanje) može veoma dobro uklopiti sa ostalim obavezama koje imamo u toku dana. 

Treći pristup predstavlja investiranje na berzi. Za investiranje je karakteristično da ono podrazumeva ulaganje nešto većih iznosa novca (u odnosu na dve gore pomenute tehnike). Kupljene akcije obično zadržavamo i do nekoliko godina. U ovom slučaju računamo na povećanje njihove cene tokom dužeg vremenskog perioda, zato pre svega ulažemo u velike i stabilne kompanije sa dugom tradicijom. Osim dobiti na kursnoj razlici, značajan prihod ostvarujemo i od dividende.

Nadziranje i upravljanje berzanskim investicijama na ovaj način, zahteva veoma malo vremena i napora. S obzirom da se radi o dugoročnom ulaganju, nisu neophodne česte intervencije. Dovoljno je da na grafikon akcija koje posedujemo, bacimo pogled nedeljno jednom ili još ređe.

Bez obzira na svakodnevne obaveze, svako može da pronađe način rada na berzi, koji je u skladu sa njegovim mogućnostima u pogledu raspoloživog vremena i kapitala.

Svakako treba imati u vidu da berza plaća znanje koje se stiče učenjem i vežbanjem. Dakle, bez obzira koju od gore navedenih tehnika da odabereš, pronađi mogućnost da stekneš odgovarajuće znanje koje će ti omogućiti da putem berze poboljšaš svoje finansije, a samim tim i da obezbediš sebi kvalitetniji život.