Blog: Mašine za pravljenje para na FOREX-u?

Forex roboti

Trgovački roboti (expert advisor- i) su algoritmi koji u skladu sa podešenim parametrima pružaju pomoć trejderima u trgovanju deviznim parovima, indeksima, akcijama i ostalim instrumentima.

Razlikujemo dve glavne vrste robota:

  • potpuno automatizovane, i
  • poluautomatizovane robote.

Automatski roboti nakon aktivacije i podešavanja osnovnih parametara (stop loss, ciljna cena, veličina pozicija, indikatori i td.) trguju potpuno samostalno, bez potrebe za našom intervencijom.

Poluautomatski roboti pak zahtevaju određeni nadzor i uglavnom služe kao pomoćni alat pri upravljanju trgovačkim pozicijama, tako što jedan deo procesa preuzimaju na sebe (otvaranje ili zatvaranje pozicije, nadogradnju pozicija, pomeranje stop naloga na osnovu podešenih parametara…)

 

Kako možemo da koristimo robote?

Većina trgovačkih platformi omogućava primenu robota. Činjenica je da je najveći broj robota razvijen za primenu na MT4 platformi, što je i logično, jer većina Forex brokera koristi baš ovu platformu.

 

 

Gde se mogu nabaviti?

Na internetu postoji ogroman broj sajtova, sa kojih je moguće skinuti besplatne trgovačke robote. Takođe, postoji veliki broj internet stranica putem kojih možemo i da kupimo robote po različitim cenama.

Mnogi Forex trgovci koriste robote uglavnom nadajući se da će na taj način lakše ostvariti zaradu, bez potrebe da provode svoje vreme za računarom.

Međutim, ne treba zaboraviti da je većina robota programirana za određenu tržišnu situaciju. Oni su u takvim tipičnim situacijama sposobni da ostvaruju profite u skoro svakom trgovanju, čak i ako su ti profiti često minimalni (svega nekoliko pipa).

Ukoliko na tržištu dođe do neke nagle, veće promene, oni često naprave gubitak kojim mogu da ponište pozitivan rezultat prethodnih trgovanja. To se dešava čak i onim robotima koje promovišu kao najbolje (best forex robot).

Bez obzira što svi prodavci Forex robota obećavaju profitabilno trgovanje, to nije uvek tako. Prema mišljenju centralnog regulatornog organa američkih berzi, većina prodavaca Forex robota su prevaranti. Takođe je indikativno da u Forbes magazinu, Wall Street Journal- u i ostalim eminentnim časopisima iz oblasti finansija, nije moguće pronaći tekstove koji pominju trgovačke robote u pozitivnom kontekstu.

Na žalost, mnogi investitori i trgovci su već izgubili značajne iznose novca, trgujući pomoću raznih „čudesnih” robota. Neki od njih su izgubili ceo svoj trgovački kapital.

Zbog svega navedenog, ja ne preporučujem da se u trgovanju na forex-u/ berzi oslanjate isključivo na robote, već prvo naučite sami da trgujete i nakon toga eventualno automatizujte neki segment vaših trgovanja ali nikad u celosti ne prepuštajte robotu da trguje umesto vas.

 

FOREX kurs kreće 20-21. juna 2019. u Beogradu!

Pogledaj detalje, klikni ovde >>>