Blog: Najvažniji datumi u pogledu dividende

Ex-dividend date” – najvažniji datum

U slučaju kupovine akcija na dan koji se označava kao „Ex-dividend date” nećemo imati pravo na narednu dividendu. Na sajtovima kompanija i raznim portalima moguće je pronaći informaciju o pomenutom datumu, te ukoliko za date akcije želimo da ostvarimo pravo na sledeću dividendu, moramo ih kupiti pre tog datuma.

U pogledu isplate dividende, postoje četiri datuma koje vredi imati u vidu  

Declaration date: Dan kada skupština akcionara odlučuje o dividendi. Nakon objave ovog datuma, možemo biti sigurni da će biti isplate dividende. Tog dana se donosi i odluka o „Ex-dividend” datumu.   

In-dividend date: Ovaj datum predstavlja poslednji dan kada možemo kupiti akcije sa pravom na aktuelnu dividendu. Obično je to poslednji trgovački dan pre „Ex-dividend date”- a.

Ex-dividend date: Za akcije kupljene ovog datuma ili kasnije, ne sleduje nam aktuelna dividenda.

Payment date: Datum kada se svim akcionarima isplaćuje pripadajući iznos dividende (datum isplate dividende). Obično 2- 3 nedelje kasnije u odnosu na „Ex-dividend date”.

 

 

Zbog čega je još bitan Ex-dividend” datum?

Iz gore navedenog možemo zaključiti da je „Ex-dividend date” nešto što vredi pratiti ukoliko trgujemo akcijama. Ovaj datum je interesanta i kada želimo da kupimo određene akcije (ako ih kupimo pre ovog datuma, sleduje nam aktuelna dividenda), a interesantan je takođe i kada planiramo prodaju akcija, naime, ako ih prodamo na taj dan ili kasnije, nama će još pripasti aktuelna dividenda (koja će biti isplaćena na datum “Payment date”-a).

Drugi bitan aspekt u pogledu „Ex-dividend” datuma je ponašanje cene akcija na taj dan. Naime, karakteristično je da na dan „Ex-dividend” datuma trgovanje akcijama kreće po kursu koji je niži za onoliko, koliki je iznos aktuelne dividende. Na pr. ako je za akcije čija je cena 40 dolara objavljeno da će dividenda iznositi 1 dolar po akciji, na dan „Ex-dividend”- a trgovanje tim akcijama će krenuti po ceni koja je niža za 1 dolar, u odnosu na poslednju zabeleženu cenu prethodnog dana. Ovaj efekat se može zapaziti kod većine akcija ali ne predstavlja pravilo.

Značajno je takođe napomenuti da u slučaju posedovanja otvorene šort pozicije (akcijama ili CFD-ovima) na dan koji prethodi „Ex-dividend” datumu, iznos dividende će nam biti skinut sa računa, tj. iznos dividende nam neće pripasti, već će nam biti naplaćen (oduzet) isti iznos. Ovo takođe nije univerzalno pravilo, zato se vredi detaljnije informisati kod brokerske kuće preko koje trgujemo.