Blog: Razvojni put berzanskog trgovca

Pokazatelj stepena razvoja na kom se berzanski trgovac nalazi, nije isključivo visini profita koji ostvaruje, jer u tome na kraći rok može imati i sreće.

U dole navedenom tekstu sam uporedio neke od karakteristika početnika i profesionalnih trgovaca, iz različitih aspekata.

Poznavanje ovih karakteristika može ti pomoći da proceniš sopstvenu situaciju i da izvedeš odgovarajuće zaključke.

Po čemu možemo prepoznati trgovca početnika?

Smatra da je trgovanje lako, zato ne ulaže previše napora u edukaciju. Na svaki cenovni pomak reaguje emotivno. Ne gleda tržišni kontekst, čak ni ne zna šta je to. U većini slučajeva misli da je u pravu i teško menja svoje gledište. 

Uopšte nema plan trgovanja, pozicije otvara impulsivno ili kada baš ima vremena za to. Istovremeno ume da koristi samo jednu strategiju i nju primenjuje u svim tržišnim okolnostima. 

Nikad nije čuo za proračun veličine pozicija i načine upravljanja njima, zato u pojedinačna trgovanja ulaže veliki deo kaptala i preuzima ogromne rizike. Zanimaju ga samo veliki profiti. Nije strpljiv i očekuje brze rezultate. Želi za kratko vreme da udvostruči iznos na svom računu.

 

Šta karakteriše profesionalnog trgovca?

Ponizno pristupa tržištu jer zna da nikad ne može znati dovoljno. Konstantno se edukuje, jer razume da je to veoma isplativo. Cenovna kretanja posmatra u tržišnom kontekstu. Spreman je da se prilagođava tržištu i prihvata ako nije u pravu.

Strategija trgovanja mu je fleksibilna i prilagođava se tržišnim uslovima. Preuzima manje rizike i otvara više pozicija paralelno.

Spreman je da se sagne i za manje profite, ne cilja samo veliku lovu. Specijalizuje se za svega nekoliko instrumenata i profesionalac je u rukovanju njima. Strpljiv je jer mu pred očima lebdi dugoročan cilj. Upravljanje rizikom mu je glavi prioritet jer zna da jedino na to može da utiče.

Gde se ti nalaziš trenutno?

Vredi preispitati sebe u svetlu gore navedenih kategorija. Gde bi svrstao sebe? U čemu bi trebalo da se menjaš?

 

Berzanski master kurs kreće 13. juna 2020.  Za prijavu i ostale detalje klikni ovde >>>