Blog: Šta je IPO?

IPO je skaćenica engleskog izraza: Initial Public Offering, na srpskom: inicijanlna javna ponuda. Inicijalnom javnom ponudom smatra se transakcija putem koje preduzeće iz nekog od zatvorenih oblika prelazi u javno otvoreno akcionarsko društvo zavedeno na berzi. Postupkom IPO-a vrši se korporatizacija kapitala preduzeća, čime se kapital izražava kroz broj i vrednost akcija.

Tu se odmah nameće pitanje, zašto bi jedna kompanija uopšte želela da se pojavi na berzi? Za to postoje dva glavna razloga:

  • povećanje kapitala
  • prestiž, marketing.

Putem prodaje akcija zavedenih na berzi, kompanija dolazi do svežeg kapitala, dok kupci njenih akcija postaju suvlasnici.  

Kada se neka veća kompanija priprema za IPO, čitav proces prati povećana marketinška aktivnost, da bi izazak na berzu bio što uspešniji. Za stvaranje uzavrele atmosfere i povećanog interesovanja javnosti, zadužena je kompanija kojoj je poverena organizacija i vođenje celog IPO projekta.

 

 

Važno je napomenuti da trgovanje IPO-ima nosi u sebi veći rizik od trgovanja akcijama koje su već duže vreme na berzi. Krtetanje cena akcija koje imaju dužu istoriju na berzi je mnogo stabilnije i predvidivije. Kod njih već imamo određena iskustva u pogledu ponašanja investitora u pojedinim tržišnim situacijama. 

Upravo iz tog razloga u trgovanju IPO akcijama veću ulogu ima fundamentalna analiza, naime zbog kratke istorije grafikona cene, nemamo dovoljno podataka koje bismo mogli da analiziramo na bazi tehničke analize.

 

Da li su IPO akcije pogodne za dugoročno investiranje ili za kraća špekulativna trgovanja?

Oba gledišta su prisutna u krugu berzanskih trgovaca. Oni koji IPO akcije kupuju u špekulativne svrhe, obično imaju nameru da sačekaju prvi veći skok cene i da ih nakon toga odmah prodaju. Ako je broj prisutnih špekulanata velik, oni u tim slučajevima mogu dovesti do naglog pada cene, zbog povećane ponude akcija.

Neki fundamentalni analitičari kupuju IPO akcije i sa ciljem dugoročnog investiranja, ukoliko imaju procenu da se radi o prespektivnoj kompaniji koja će im doneti zaradu u narednih nekoliko godina ili decenija.

 

Da li je za početnike preporučljivo da kupuju IPO akcije?

Moj kratak odgovor je da – nije. Imajmo u vidu da trgovanje IPO akcijama zbog gore pomenutih karakteristika nosi u sebi povišeni rizik, za koji početnici još nisu dovoljno spremni.