Blog: Šta je poluga?

Poluga (na engleskom: leverage) je najbolji prijatelj trgovca ali može biti i njegov najveći neprijatelj. Omogućava nam ostvarivanje znatno većih profita, međutim, ako je ne koristimo na odgovarajući način, može da nam donese i veće gubitke. Sa polugom se najčešće susrećemo na Forex-u, tržištu CFD-ova i terminskih proizvoda, dok na tržištu akcija obično nema mogućnosti za trgovanje s polugom.

Poluga nam omogućava sprovođenje transakcija većeg volumena od iznosa novca kojim stvarno raspolažemo. Brokerska kuća nam omogućava korišćenje poluge da bismo generisali veći obim trgovanja. Poluga je zapravo stvorena da bi se povećala likvidnost tržišta.

Na Forex-u poluga se kreće od 1:30 do 1:2000 (zavisno od brokerske kuće). Većina trgovaca koristi polugu od 1:100. U slučaju CFD-ova najviše se primenjuje odnos 1:5 i 1:20.

 

Proračun poluge

Da bismo bez poluge sproveli transakciju od 1 lota (jedinica trgovanja na Forex-u), na deviznom paru EUR/USD, bilo bi potrebno da posedujemo 100.000 evra sopstvenog kapitala.

Šta ako ne posedujemo toliko novca? Tada nam pomaže poluga. Ukoliko nam brokerska kuća pruža polugu od 1:500, dovoljno je da imamo 500-ti deo od 100.000 evra, tj. sa svega 200 evra sopstvenog uloga možemo da otvorimo poziciju od 1 lota.

 

 

Prednosti poluge

Minimalizuje kapital koji trgovac mora da ulaže u trgovanja. Umesto da plati punu cenu datog instrumenta, treba da uloži samo mali deo njegove ukupne vrednosti. Na primer, ako je ukupna vrednost otvorene pozicije 3.000 $; primenom poluge od 400:1, na svakih 400 dolara mi treba da uložimo svega po 1 dolar sopstvenog novca. To znači da ćemo za otvaranje pozicije od 3.000 $ mi uložiti 3.000/400 = 7,5 USD svog kapitala.   

 

Rizici korišćenja poluge

Zapravo poluga u najvećoj meri predstavlja rizik za neuke trejdere. Ona nam pruža mogućnost koju treba koristiti na pravi način. Isto kao kad neka osoba ima dobra kola, ne znači da će uvek voziti pod gasom do daske.

Ukoliko neko trgujući s polugom otvara prevelike pozicije i ne ograničava rizik, zaista može pretpeti brze i velike gubitke. Međutim, poluge se ne treba plašiti, već treba naučiti kako se vrši proračun veličine pozicije, kako se ograničava rizik i kako se upravlja njime. Pristupajući na taj način, poluga će biti naš prijatelj.

 

Osnovni kurs o trgovanju na berzi kreće 28- 29. marta 2020.

Za ostale detalje i prijavu klikni ovde >>>