Blog: Trgovanje frakcijama (delovima) akcija

U današnje vreme postoje brokerske kuće koje omogućavaju kupovinu manje količine od jedne akcije (jednog punog udela) određene kompanije. Drugim rečima, imamo mogućnost da kupimo samo deo (frakciju) jedne deonice.

Ovo može biti idealno za one koji imaju na raspolaganju manji kapital za trgovanje/ ulaganje, te im se u money management ne uklapa kupovina 1 kom. akcija na primer Amazona (aktuelna cena oko 3.000 USD), Gugla (trenutno oko 2.000 USD) ili Tesle (oko 1.000 USD).

Trgovanje fragmetima akcija na američkim berzama moguće je od 2019. godine. Od tada sve veći broj brokerskih kuća implementira ovu uslugu u svoju ponudu.

Iz ugla malih investitora, ovo se može smatrati revolucionarnim napretkom, naime,  otvorila se mogućnost da i ljudi koji raspolažu skromnijim kapitalom mogu da ulažu u akcije najvećih i najrenomiranijih svetskih kompanija i tako formiraju diversifikovan i balansiran portfolio.

 

 

Primer: Ukoliko je cena akcija kompanije Apple trenutno 160 USD, a mi planiramo da uložimo 16 USD u ove akcije, na brokerskoj platformi umesto količine za kupovinu označićemo iznos koji ulažemo (u ovom primeru 16 USD) i naša brokerska kuća će nam obezbediti kupovinu 1/10 Apple-ovih akcija.

U pogledu osnovnih prava akcionara, za vlasnike delova akcija važi sledeće pravilo:

  • U slučaju da raspolažemo količinom koja je manja od jedne cele akcije i dalje nam sleduje dividenda na osnovu našeg proporcionalnog udela u kompaniji (uz parametre iz gornjeg primera, pripala bi nam 1/10 dividende).
  • Sa druge strane, pravo glasa na skupštini akcionara nam nije obezbeđeno ukoliko posedujemo manje od jedne akcije.

Treba reći da ovaj način ulaganja nije dostupan u slučaju svih akcija listiranih na berzi, već su uglavnom obuhvaćene akcije kompanija sa velikom tržišnom kapitalizacijom (akcije kompanija sa manjom tržišnom kapitalizacijom su ionako uglavnom jeftinije).

Osim akcija, jedinice ETF fondova (fondovi čijim se jedinicama trguje na berzi) takođe možemo kupovati po frakcijama.

 

Berzanski master kurs kreće 22. maja 2022!  

Za prijavu i ostale detalje klikni OVDE >>>