Blog: Uspešan trgovac

Svake godine milioni trgovaca testiraju svoje veštine na finansijskim tržištima, ali većina njih brzo izgubi početni entuzijazam i prestaje da trguje. Samo manji broj njih može da savlada početne izazove i postane uspešan berzanski trgovac/ investitor.

Ipak, šta je to što uspešnog trgovca razlikuje od osrednjeg, i kako možemo pristupiti tom ekskluzivnom klubu?

Pogledajmo prvo šta – između ostalog – nije neophodno, da bi neko postao uspešan trgovac: 

  • Nema potrebe za selidbom u SAD, da bismo 1-2 decenije radili na Wall Street-u, iako postoje izvrsni trgovci koji su sledili taj put.
  • Nije potrebno posedovati ogroman početni kapital. Sticanje neophodnog znanja i započinjanje trgovanja ne zahteva veliki kapital. Za početak je najbitnije da naučiš da stvaraš profit, bez obzira koliko novca trenutno imaš na raspolaganju.
  • Ne treba iznajmljivati kancelariju ili poslovni prostor da bi trgovao zajedno sa drugima. Jedna od prednosti ovog posla je da sve možeš raditi potpuno samostalno, od kuće.

Sada pogledajmo šta ti je potrebno da bi se probio kroz masu i napravio dobar rezultat u svojim trgovanjima.

 

Na trgovanje gledaj kao na biznis

Za početak je najvažnije trgovanje tretirati kao poslovnu delatnost, a ne kao nešto poput hobija ili zabave. To zahteva ozbiljan napor, jer za većinu ljudi preuzimanje rizika u poslu predstavlja problem. 

 

 

Ozbiljan pristup trgovanju na berzi podrazumeva razradu poslovnog plana koji sadrži procenu trenutne situacije u pogledu: početnog kapitala, trenutnog nivoa znanja i mogućih slabih tačaka. U okviru plana svakako treba definisati strategiju trgovanja, koja sadrži detaljan opis pravila trgovanja, primenjivanih alata i tržišta.

Plan treba da sadrži i realnu procenu ostvarivih mesečnih i godišnjih profita. Moraš tačno znati u koje doba trguješ, koliko vremena ti je potrebno dnevno za tu aktivnost i koja pravila poštuješ dok trguješ. Sve to mora postojati napismeno.

 

Vodi detaljnu evidenciju o svojim trgovanjima

Vodi detaljnu evidenciju koju ćeš svakodnevno ažurirati i jednom nedeljno pregledati, kako bi pratio svoj napredak. Prilikom analize prethodnih rezultata, pravi beleške koje kasnije možeš upotrebiti za poboljšanje svoje strategije.

Kada budeš krenuo da praviš beleške, imaj na umu da moraš razmišljati dugoročno i neprestano razvijati svoje veštine. Uopšte nije sigurno da će nekoliko meseci biti dovoljno da u dubini sagledaš sve osobenosti tržišnih kretanja.

 

Specijalizuj se

Postani specijalista u svojoj trgovačkoj karijeri što je brže moguće. Izaberi određeno tržište ili stil trgovanja koji najbolje odgovara tvom temperamentu, znanju i – na kraju, ali ne najmanje važno – tvojoj toleranciji na rizik.

Treba da pronađeš i usavršiš setup- ove koji su usklađeni sa cenovnim kretanjima određenih berzanskih proizvoda.  Na taj način, rezultati trgovanja biće ponovljivi.

 
 

Ne padaj pod uticaj medija 

Na medijima se svakodnevno mogu pratiti beskrajne parade „pametnih” ljudi, iz kojih teško da možemo izvući informaciju koja bi nam bila od koristi tokom naše svakodnevne trgovačke rutine.

Isključi televizor i odjavi se sa biltena koji te bombarduju raznim vestima. Imaj na umu da će do trenutka kada vesti obično stignu do tebe, njihov uticaj biti vidljiv i na grafikonu.

Edukuj se i donosi odluke na osnovu svoje analize!

 

Berzanski master kurs kreće 12. juna 2021. u Beogradu!  

Za prijavu i ostale detalje klikni ovde >>>