Blog: Zašto je važna strategija trgovanja?

Ljudski mozak je čudesna stvar koja se razvijala tokom više milenijuma, kako bi čoveku pomogla u borbi za opstanak. Instinkti i intuicije koje je čovek razvio, pomogli su mu da izbegne opasnost.

U isto vreme, instinkti i intuicije koje su bile od pomoći za opstanak, beskorisne su na polju berzanskog trgovanja, šta više, najčešće čine čoveka lošim investitorom, trgovcem.

Postoji niz studija koje pokazuju da ljudski mozak, način razmišljanja, instinkti i emocije na više načina nas sprečavaju da donosimo racionalne odluke tokom trgovanja.

Trgovci su često skloni da procenu određene situacije baziraju na nekim površnim aspektima, oslanjajući se u velikoj meri na svoje emocije, umesto na racionalno sagledavanje. Kao rezultat uticaja emocija, trgovac može lako izgubiti disciplinu, hladnokrvnost i samopouzdanje. A to može dovesti do pogrešnih odluka.

Pored toga što smo svesni uticaja psiholoških faktora na trgovanje, veoma je važno imati na umu da se psihološki uticaj najlakše može umanjiti primenom sistema, tj. strategije trgovanja.

O značaju i važnosti strategije trgovanja govori i istraživanje sprovedeno u krugu klijenata osam najvećih američkih brokerskih kuća, koje je pokazalo da 87% profitabilnih trgovaca ima strategiju trgovanja, a svega 13% nema strategiju.

Strategija trgovanja je zapravo skup pravila kojima je tačno definisano šta trgovac treba da radi u svakoj tržišnoj situaciji. Na primer, precizno su definisani uslovi za ulazak u trgovanje, postoje pravila za određivanje veličine pozicija koje se otvaraju, a definisani su i uslovi za izlazak iz trgovanja.

Suština tehnike trgovanja jeste da ona mora sadržati niz objektivnih, jasnih pravila po kojima odluke tokom trgovanja mogu biti konzistentne, dosledne, ponovljive i statistički obradive.

Moramo se truditi da sačinimo trgovačku strategiju koja će nam pružiti objektivan sistem za donošenje odluka. To znači da nam strategija mora dati jasan odgovor odnosno uputstvo za svaku moguću situaciju.

 

 

Ideje poput „cena akcija je pala, kupiću ih jer su sada jeftine“ ili „moj broker-savetnik smatra da je kupovina Apple-ovih akcija trenutno dobra prilika“ ne mogu biti pravila trgovanja.

Precizna pravila su važna jer nam to omogućava da testiramo strategiju sa podacim iz prošlosti, tako da unapred možemo napraviti procenu njene efikasnosti i stepena rizika.

 

Gotova strategija se mora personalizovati tj. prilagoditi trgovcu

Često je primetno nastojanje od strane trgovaca, da se što brže preuzme neka strategija trgovanja sa interneta i da se odmah krene sa njenom primenom.

Moguće je preuzeti strategiju od drugog trgovca, ali pre njene primene moramo razumeti pravila novog sistema i dodatno ga prilagoditi stepenu naše tolerancije na rizi i našem stilu trgovanja.

Česta zabluda među početnicima je da nam treba samo neka dobra strategija i sve smo rešili, možemo odmah krenuti sa trgovanjem. Ovo je uglavnom pogrešan pristup.

U slučaju da ste od nekog drugog kupili/ preuzeli gotovu strategiju, bez obzira koliko su dobre njene preporuke/ reference, pre nego što krenete da trgujete pravim novcem, testirajte je na demo računu, savladajte tehniku i ako je potrebno prilagodite je sebi, jer će tako najbolje funkcionisati.

 

Berzanski master kurs kreće 13. juna 2020.  Za prijavu i ostale detalje klikni ovde >>>