Blog: Zbog čega je Dow Jones indeks važan pokazatelj?

Tokom svoje 119- godišnje istorije Dow Jones Industrial Average postao je glavni reper američkog tržišta kapitala. Mnogi investitori širom sveta prate kretanje DJIA kako bi dobili brzi pregled tržišnih performansi. Dnevne tržišne analize ne bi bile potpune bez informacija o vrednosti Dow Jones indeksa pri otvaranju i zatvaranju berzi.

Dow Jones je ponderisani indeks koji prati kretanje cene akcija 30 najvećih kompanija kojima se javno trguje na njujorškoj berzi. Svaka od njih pripada grupi tzv. blue chip kompanija.  Blue chip –ovima se nazivaju akcije kompanija sa velikom tržišnom kapitalizacijom, stabilnim prihodima i pouzdanim prognozama u pogledu uspešnosti poslovanja i profitabilnosti.

Kretanje DJIA indeksa svakodnevno pomno prate mnogi analitičari i investitori, jer kretanje njegovih komponenti diktira smer kretanja cena na celoj berzi.

Pre stvaranja Dow Jones Industrial Average- a, 1896. godine, investitori nisu imali mogućnost da na jednostavan način identifikuju glavne trendove celokupnog tržišta kapitala. Nisu mogli da utvrde da li je tržište bikovo (u porastu) ili medveđe (u padu). Charles Dow je imao ideju da putem svima razumljivog pokazatelja oslika stanje tržišta. To je postigao odabirom 12 akcija za koje je smatrao da najbolje oslikavaju performanse američke ekonomije u tom periodu, dajući investitorima jednostavan i pouzdan alat za praćenje tržišnih kretanja.

 

 

Vrednost DJIA indeksa računa se motodom ponderisanih cena. To znači da uticaj svake akcije na indeks zavisi od njene cene. Kretanje cena najskupljih akcija ima veći uticaj na vrednost indeksa u odnosu na cenovne pomeraje koje prave jeftinije akcije. Dakle, uzima se u obzir da veći cenovni pomak jeftinijih akcija ima za rezultat manji obrt kapitala, nego manji cenovni pomeraj na grafikonu skupljih akcija.

Neko ko trguje na berzi i, na primer, poseduje akcije kompanija sa velikom tržišnom kapitalizacijom (kao što su Apple, McDonald's, Visa itd.) na osnovu kretanja vrednosti DJIA indeksa može zaključiti kako se u proseku kreće vrednost njegovog portfolia. Dakle, na jednostavan način stiče sveobuhvatnu sliku o trenutnom raspoloženju na tržištu. Ako je indeks tokom dana porastao, portfolio koji čine akcije velikih kompanija takođe će pokazati povećanje, a u slučaju da je indeks tokom dana bio u padu, izvesno je da će i vrednost portfolia takođe biti smanjena.

Više od jednog veka nakon uvođenja, Dow Jones Industrial Average smatra se jednom od najvećih inovacija u oblasti berzanskog trgovanja i još uvek je jedan od najvažnijih pokazatelja tržišnih performansi.

 

Berzanski master kurs kreće 3. oktobra 2021!  

Za prijavu i ostale detalje klikni ovde >>>