Blog: Da li si ovo znao o berzi?

Većina ljudi ne zna zbog čega je nastala berza…međutim, berza ima veoma važnu ulogu u ekonomiji svake zemlje.

Bez berze se nikada ne bi desila revolucija u industrijskim granama kao što su: železnice, auto-industrija, naftna industrija, elektronska industrija, internet itd.

Baš je uzbudljivo da to što ti sada čitaš ovaj tekst na svom računaru, u najvećoj meri može da se zahvali baš toj – često osporavanoj – berzi.

Naime, dobit na kursnoj razlici koja se putem špekulacija može ostvariti trgovanjem na berzi, predstavlja snagu koja privlači ogromnu količinu novca od malih i velikih investitora, novca koji je neophodan  za realizaciju velikih projekata. Putem ovih investicija, berza omogućava i podstiče razvoj mnogih privrednih grana.

Toliki broj investitora ili drugim rečima špekulanata, ne bi bio spreman da kupuje akcije ako ne bi bili sigurni, da ih u bilo kom momentu mogu pretvoruiti u novac. Berzanski investitori s namerom da ostvare zaradu, svoj kapital stavljaju na raspolaganje ekonomiji date zemlje. Taj priliv kapitala podstiče ekonomski razvoj i rast zaposlenosti.

Veliki broj danas svima dobro poznatih svetskih kompanija – čije proizvode i ti svakodnevno koristiš – ne bi ostvarile ovakve rezultate da im u presudnim momentima, kada im je za razvoj bila potrebna finansijska injekcija, to nije omogućila berza. Naime, mnoge od njih nisu bile u mogućnosti da kod banaka podignu tolike kredite, a čak i da jesu, banke ne bi bile spremne da u te svrhe daju toliki novac, koliko su berzanski investitori spremni da ulože u akcije.

Poznati berzanski mag Andre Kostolanji je rekao:  “Berza hartija od vrednosti je pravi motor. Njenu osnovu čine akcionarska društva, a berzanske špekulacije su gorivo.”

Znači, uloga berze je veoma važna. Bez nje mnogi veliki pronalasci nikada ne bi mogli da se rasprostrane u ovolikoj meri i verovatno ni ti ne bi sada čitao ovaj tekst putem svog računara ili nekog mobilnog uređaja.

 

Osnovni kurs o trgovanju na berzi kreće 14-15. decembra 2019. 

 

Pogledaj ostale detalje i prijavi se ovde >>>