Blog: Deda Mrazov reli na berzi

Postoji opažanje prema kojem se na berzama tokom meseca decembra u većini slučajeva beleži rast cena. Ova pojava se u žargonu zove Deda Mrazov reli (engl. Santa Claus rally).

Prema originalnoj definiciji, Deda Mrazov reli obuhvata period od poslednjih pet radnih dana u decembru i prva dva radna dana u januaru. Vremenom je ovaj period proširen na dane između katoličkog Božića i Nove Godine, a postoji i tumačenje da se pomenuta pojava može opaziti tokom čitavog decembra.

Objašnjenje rasta cena akcija pri kraju godine leži u sladećim pojavama:

  • Veliki igrači na tržištu (fondovi) imaju interes da cene pri kraju godine budu na što višem nivou, jer im to omogućava da ostvare što bolji rezultat u svojim godišnjim iskazima o rezultatima poslovanja.
  •  Veliki broj američkih kompanija isplaćuje zaposlenima novogodišnje bonuse, deo tog novca oni ulažu u akcije.
  • Likvidnost je na tržištima tokom decembra smanjena, te je lakše pomeriti cene. Broj šort pozicija se istovremeno smanjuje.
  • Bitan činilac je i poreska optimizacija kojoj kompanije pribegavaju, te deo ostvarene dobiti plasiraju u investicije na tržištima kapitala.

Na donjem grafikonu se vidi procentualni učinak dva glavna američka berzanska indeksa: Dow Jones Industrial Average (zelena boja) i S&P 500 (crvena boja) tokom decembra, za period 1990. – 2010. godina.

 

 

Na bazi gornjeg grafikona se može zaključiti da je efekat nazvan Deda Mrazov reli zaista primetan, međutim, vidimo da je i u posmatranom vremenskom periodu bilo godina kada on nije bio uočljiv ili se čak desio pad cena. Prema tome, ne može se reći da je reč o pravilu.

Euforija koja se često može primetiti na berzama pri kraju godine može imati pozitivan efekat na naša trgovanja ali se nikada nemojmo bazirati samo na tome. Da bismo ulagali novac na berzi, neophodno je da imamo sopstvenu, precizno razrađenu strategiju trgovanja/ investiranja.