Vlog: Jedno Forex trgovanje o kakvom sanjaju trejderi

U priloženom videu prikazano je trgovanje na valutnom paru EUR/CAD.  Usled dinamičnih kursnih kretanja trejd je brzo okončan, sa planiranim rezultatom.

Način po kom je sprovedeno trgovanje predstavlja stil trgovanja na Forex-u koji ne zahteva stalno prisustvo trgovca, već se može sprovoditi uz bilo koju drugu aktivnost.

Ovo je jedan od načina trgovanja koje učimo u sklopu – Berzanskog master kursa.

Video se nalazi u prilogu.