POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA

 

ČUVANJE, OBRADA I OBJAVLJIVANJE PODATAKA O LIČNOSTI
Lične i kontakt podatke prikupljene prilikom:
 • naručivanja knjige “397 paktičnih tehnika za trgovaje na berzi”
 • prijave za Berzanski master kurs
 • prijave za 60-dnevni besplatni email kurs o berzi
 • preuzimanja PDF sveske “O berzi na jednostavan i praktičan način”
 • preuzimanja PDF sveske “Od gubitnika do pobednika na Forexu”
 • registracije za Berzansku bazu znanja
Karolj Kunoš ne obrađuje, ne objavljuje i ne ustupa trećim licima
Informacije koje prikupljamo kroz posebne upitnike koristimo za:
 • poboljšanje usluga
 • slanje e-mailova
 
Podatke platne kartice kojom korisnici vrše plaćanje usluge, Karolj Kunoš ne poseduje niti ima uvida u njih. Čitav proces plaćanja sprovodi se putem pružaoca usluge koji za to ima sve neophodne dozvole i primenjuje sigurnosni sistem, koji garantuje bezbednost podataka.
Korišćenjem usluge Berzanske baze znanja (u daljem tekstu Baza) prihvatate Uslove korišćenja, kao i pravno obavezujući odnos između vas kao korisnika Baze i preduzetnika Karolja Kunoš PR, Dože Đerđa 47, 5900 Orošhaza, Mađarska, poreski broj:  69026887-1-24, kao vlasnika internet sajta www.skolaberze.net i Berzanske baze znaja. Ukoliko se ne slažete ili ne prihvatate u potpunosti dole navedene uslove, molimo vas da ne koristite našu uslugu.
 
SADRŽAJ BAZE I USLUGE
Baza i njen celokupan sadržaj (video, audio i PDF materijali) vlasništvo su preduzetnika Karolja Kunoša PR  i mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe, osim u slučaju kada je naznačeno drugačije. Upotreba sadržaja koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja, bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja, strogo je zabranjena i podleže krivičnoj odgovornosti u skladu sa važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS broj 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016).
 
UPOTREBA BAZE
Karolj Kunoš PR dozvoljava korišćenje Baze na sledeći način:
 • Korisniku nije dozvoljeno da na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom reprodukuje, umnožava, distribuira i prilagođava sadržaj Baze, kao ni da menja i vrši reverzni inženjering, odnosno prevodi sadržaj Baze bez pismenog ovlašćenja Karolja Kunoša;
 • Zabranjeno je neovlašćeno preuzimanje i objavljivanje bilo kog dela sadržaja Baze u štampanoj ili digitalnoj formi u bilo koje svrhe. Prilikom korišćenja Baze ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima;
 • Zabranjeno je korišćenje Baze u propagandne svrhe;
 • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad Bazom ili pratećom opremom;
 
REGISTRACIJA, KORISNIČKO IME I LOZINKA
Nakon registracije i izvršenog plaćanja korisnik dobija pristupne podatke putem kojih može da se prijavi u sistem Berzanske baze znanja i koristi dostupne materijale.
Karolj Kunoš PR zadržava pravo da u slučajevima kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje ili zloupotreba Baze u svrhu slanja masovnih i reklamnih poruka (spam), odbije ili zabrani registraciju korisniku i tako onemogući pristup delu Baze za koji je neophodna registracija. Ovakvu odluku Karolja Kunoša se ne mora obrazložiti.
Korisničko ime i lozinka su vlasništvo korisnika Baze i ne treba ih prenositi trećem licu. Korisnik Baze je odgovoran za sve interakcije koje se pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom odvijaju. U slučaju neovlašćene upotrebe korisničkog imena i lozinke, korisnik Baze dužan je da obavesti Karolja Kunoša. Za bilo kakvu eventualnu štetu nanetu korisniku Baze, a prouzrokovanu sopstvenim propustom da postupa po navedenim pravilima, Karolj Kunoš ne snosi odgovornost.
 
LINKOVI SAJTOVA TREĆIH LICA
U cilju opšteg poboljšanja usluge, Baza može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika i Karolj Kunoš ne kontroliše niti je odgovoran za objavljene sadržaje na sajtovima trećih lica i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:
 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbedni, sadrže viruse i/ili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju bilo čije pravo intelektualne svojine.
 
SPREČAVANJE PRISTUPA
Saglasni ste da, u slučaju nepoštovanja Uslova korišćenja, Karolj Kunoš po sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili onemogućiti korišćenje Baze, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni Karolj Kunoš, ni preduzeća sa kojima je povezan, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa Bazi, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.
 
PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA
Karolj Kunoš može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja Baze ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za korisnika Baze obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima.
Daljim korišćenjem bilo kojih usluga Baze, saglasni ste da prihvatate sve prethodno objavljene promene pravila i uslova korišćenja.
 
PROMENE NA SAJTU
Karolj Kunoš zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje sadržaj Baze bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost Baze određenim licima ili geografskom području.
 
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Karolj Kunoš, kao i kompanije sa kojima je povezan, nemaju kontrolu nad eventualnom štetom, niti mogu biti odgovorni za zloupotrebu ili štetu izazvanu korisniku od strane trećeg lica.
 
INTELEKTUALNA SVOJINA
Karolj Kunoš je vlasnik autorskih, imovinskih, autorskih i srodnih prava na Bazi. Svako neovlašćeno korišćenje Baze uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.
 
KOMENTARISANJE UNUTAR ZATVORENOG FORUMA
U cilju sigurnosti svih korisnika Baze, komentarisanje može biti dozvoljeno samo registrovanim korisnicima putem email-a ili naloga na društvenim mrežama.
Komentarisanje korisnika na forumu Baze dozvoljeno je isključivo u svrhu poboljšanja opšteg kvaliteta usluge, kao i dobijanja pomoći i saveta u vezi korišćenja materijala koji se nalaze u Bazi. S tim u vezi, Karolj Kunoš podstiče i daje prednost komentarima sa konstruktivnim i kvalitetnim sadržajem, odnosno zadržava pravo da sadržaj za koji utvrdi da je neadekvatan, netačan ili uvredljiv, ne objavi. Ovakvu odluku Karolj Kunoš ne mora obrazložiti.
Prihvatanjem uslova za komentarisanje na zatvorenom formumu Baze prihvatate da:
 • Karolj Kunoš ne garantuje za verodostojnost i kvalitet podataka i informacija sadržanih u komentarima.
 • Sadržaj komentara predstavlja lično mišljenje ili stav korisnika Baze– autora komentara, koji je isključivo i jedino odgovoran za sadržaj istog. S tim u vezi, Karolj Kunoš nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. Ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu štete protiv Karolja Kunoša, korisnik Baze – autor komentara biće u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete Karolju Kunošu.
 • Na forumu Baze nije dozvoljeno objavljivati materijal kojim se vrši neovlašćeno reklamiranje (spam), kleveta, diskriminacija ili zloupotreba bilo koje vrste, kao i sadržaj kojim se povređuju prava drugih lica, zatim sadržaj koji je uvredljiv, lažan, preteći, neprikladan, štetan, vulgaran, pornografski ili sadržaj koji na bilo koji način podstiče na krivično delo i protivzakonito delovanje. Karolj Kunoš zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa foruma Baze bez prethodnog upozorenja korisnika.
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog fizičkog ili pravnog lica, kao i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa Bazom ili fizičkim i pravnim licima, vezanim za isti.
 • Postavljanjem sadržaja na naš forum, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i garantujete da imate sva neophodna prava intelektualne svojine da raspolažete takvim sadržajem.